System rezerwacyjny ofert hotelowych

Głównym celem naszego Systemu B2B jest automatyzacja usług związanych z rezerwacjami hotelowymi. Wdrożenie naszego systemu B2B pozwala na automatyzację głównych procesów biznesowych zachodzących między dostawcami usług hotelowych, odbiorcami, czy biurami podrózy, firmami turystycznymi, eliminując papierowy obiegu dokumentów w jednym z procesów – poprzez zamianę na postać elektroniczną dokumentów (zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów i zastosowanie podpisu elektronicznego) oraz optymalizacja wykorzystywanych zasobów (m.in. czasu i pracy) poprzez automatyzację procesów oraz ograniczenie w nich udziału czynnika ludzkiego.

Nasz system B2B poprzez automatyzację procesów biznesowych przy rezerwacjach hotelowych, jest idealnym rozwiązaniem dla biur podróży czy agencji turystycznych. Nasz system będący integratorem wielu systemów rezerwacyjnych może być też wykorzystywany przez inne firmy w celu organizowania podroży służbowych czy rezerwacji hoteli na delegacje (hotele dla biznesu). Poprzez zebranie wszystkich baz hotelowych w jednym miejscu, nasz system to także wyszukiwarka hoteli i porównywarka w jednym.

Działanie systemu polega na automatyzacji i przeniesieniu procesów zakupu oraz sprzedaży z postaci manualnej, wykonywanej przez pracowników na postać elektroniczną, gdzie wymiana danych następuje bezpośrednio pomiędzy systemami informatycznymi z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych. Wszystkie zadania realizowane w ramach wspomnianych procesów odbywają się poprzez nasz system B2B, który komunikuje się z jednej strony z systemami dostawców, a z drugiej strony z oprogramowaniem do fakturowania i rozliczeń dla branży turystycznej xTur. Dodatkowo system B2B udostępniony hest odbiorcom w formule SaaS.

Wykonanie systemu B2B oraz jego integracja z systemami dostawców umożliwia automatyczną rejestrację zakupu ofert, a następnie sprzedaż usług, jak również bieżący monitoring rozrachunków między dostawcami hotelowymi, a firmi rezerwującymi miejsca w hotelach, czy biurami podrózy. Dzięki temu, iż platforma B2B integruje środowiska różnych dostawców ofert hotelowych w jeden spójny system wyszukiwania, rezerwacji i wykupywania tych ofert, odbiorca - po uzyskaniu dostępu do systemu (dostęp odbywa się w modelu SaaS) - ma możliwość przeszukania, z poziomu jednego formularza wyszukiwarki, wielu odmiennych systemów. Prezentacja ofert odbywa się w spójnej, ujednoliconej formie, co umożliwi porównanie w jednym miejscu wielu ofert od różnych dostawców, wybór najkorzystniejszej z nich, a następnie dokonanie rezerwacji i wykupienia danej oferty przez odbiorcę.


Wyszukiwarka ofert hotelowych została zrealizowana w ramach projektu pt. Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą FollowUp a współpracującymi przedsiębiorstwami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

system b2b

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki