Informacje o projekcie

„Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą FollowUp a współpracującymi przedsiębiorstwami”

 

Celem projektu jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą FollowUp a jej partnerami biznesowymi. Projekt będzie polegać na wdrożeniu zaawansowanego oprogramowania (systemu B2B w formule SaaS) mającego umożliwić automatyzację wymiany informacji między FollowUp a systemami współpracujących przedsiębiorstw (dostawców) oraz zapewniającego dostęp do systemu B2B odbiorcom.

 

 

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Kontakt w sprawie projektu: 663 405 055

 

Oficjalne stroy: Unii Europejskiej, POIG, IZ, PARP:

 

Aktualności:

07.07.2014

Zapytanie ofertowe

28.07.2014

Wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem

01.09.2015

Zapytanie ofertowe - promocja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór formularza ofertowego

15.09.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem - promocja